Taifun B 100ml

6.60

Tootekood: 4771315388546

Ühik : tk

Toimeaine: glüfosaat 360 g/l
Preparaadi vorm: vesilahus
Üldhävitava toimega herbitsiid orasheina ja teiste lühi- ja pikaealiste umbrohtude tõrjeks rohumaade uuendamisel, ümberküntavatel põldheinapõldudel, kesadel, teravilja kõrrepõldudel, puuvilja- ja marjaaedade reavahedes, mittepõllumajanduslikel aladel, metsanduses, koristuseelseks umbrohutõrjeks teraviljal, rapsil ja linal ning ristiku-,
lutserni-, rapsi- ja linapõldudel võrmi kollete hävitamiseks.
Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste
mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses.
Kasutuspiirang: keelatud kasutada saagi koristuseelseks närvutamiseks
või kuivatamiseks.
Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.
Viljapuu- ja marjaaedade reavahed
Õige aeg umbrohu tõrjeks on vahetult enne viljapuude õitsemist ja kui
umbrohi on heas kasvuhoos (10-30 cm kõrgune). JÄLGI HOOLEGA, et
puud ja juurevõrsed ei puutuks kokku preparaadi töölahusega. ÄRA
PRITSI tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.
Kulunorm: Kaheidulehelised ja kõrrelised umbrohud 3-5 l/ha,
300-500 ml/1000m², 30-50 ml/100m².
Vee kulu 200-300 l/ha, 20-30 l/1000 m², 2-3 l/100 m²

Laost otsas