Sipelga aerosool Bros 150ml

4.45

Tootekood: 5904517021396 Kategooriad: ,

Hävitab efektiivselt kõiki sipelgate liike. Spetsiaalne koostis tagab mitmekülgse toime. Kohene putukate hävitamine (löökefekt) ja pikaajaline toime kasutuskohas.

Toimeained: diklorofoss 0,67% (0,67 g/ 100 g)

Ohutusnõuded: eemaldada tõrje ajaks ruumist koduloomad, akvaariumid, toiduained. Tõrje ajal on keelatud söömine või joomine; ruumis tohib viibida ainult tõrjet sooritav isik. Pärast tõrjet pesta vee ja seebiga hoolikalt käed ja nägu, samuti puhastada pinnad, mis on olnud otseses kokkupuutes vahendiga.

Hoida lastele kättesaamatus kohas . Kahjulik sissehingamisel. Väga mürgine veeorganismidele. Hoida eemal süttimisallikast- mitte suitsetada! Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

Pakend 150 ml

Täpsem kirjeldus