Põldtimut “Tika” 1 kg

4.80

Tootekood: timut

Ühik : pakk

Tellimus alates 1 kg
Tellimus alates 5 kg , hind : 4.50 €/kg
Tarneaeg kuni 2 nädalat.

Keskmisesest hilisem pea moodustumine. Saagikas, hea söödavus enne loomist. Suhteliselt kiire ädalakasv. Väga talvekindel. Põuatundlikum, kui harilik aruhein.
Aeglasem algareng. Algareng on keskmisest kiirem, 5-7 päeva.
Talub kattevilja ja umbrohu konkurentsi
Kasutatakse niitmiseks ja karjatamiseks.
Eestis kasvatatud seeme!
Sobivad mullad: Viljakad parasniisked ja mittehappelised mineraalmullad ning hästilagunenud turvasmullad.
Mittesobivad mullad: Liivmullad ja vähelagunenud turvasmullad, samuti lammimullad.
Talub hästi lumeta talvesid, on suhteliselt külma- ja jäätumiskindel.
Külvisenorm: Segukülvis 2 – 6 kg/ha, kuni septembrikuu lõpuni.