Kerahein “Intensiv” 1 kg

8.80

Tootekood: kerahein

Ühik :

Tellimus alates 1 kg
Tellimus alates 5 kg, hind:8.50 €/kg
Tarneaeg kuni 2 nädalat.

On väga püsiv heintaim.
Külviaastal kasvab ta aeglaselt, kuid järgnevatel aastatel on ta kiirekasvuline kevadel ja iga kärpimise järel.
Kerahein ei talu jäätumist, kõrget põhjavee seisu, seisvat pinnavett ega üleujutust.
Lumevaesel talvel ei ole külmakindel.
Kerahein sobib eelkõige karjatamiseks, kuid mõned sordid ka sileerimiseks.
Kerahein on võrreldes teiste kõrrelistega suhteliselt suhkrutevaene, mistõttu vajab sileerimisel närvutamist ja konservantide lisamist.
Liblikõieliste kõrreliste segude kokkupanekul peab arvestama keraheina suure konkurentsivõimega.
Ei talu jäätumist üleujutust ja pinnavett. Sobivad mullad: Soodsa niiskusrežiimiga või ajutiselt üleujutatavad mullad. Keskmise sügavusega rähk-, saviliiv-liivsavi ja savimullad.
Mittesobivad mullad: Liivmullad ja väga põuased rähkmullad.
Mulla õhustatuse ja viljakuse suhtes ei ole kerahein nõudlik. Talub rahuldavalt niiskusepuuduse all kannatavaid muldi. Paepealsetel väga kivistel muldadel, ei ole peale keraheina muid valikuid.
Külvisenorm: Puhaskülvis 20 kg/ha, segukülvis 15-20 kg/ha, kevadest juuni lõpuni. Soovitav külvata kas puhas või juhtliigina.