Harilik aruhein “Arni” 1 kg

4.90

Tootekood: aruhein

Ühik :

Tellimus alates 1 kg
Tellimus alates 5 kg on hind : 4.60 €/kg
Tarneaeg kuni 2 nädalat.

Ei ole külmaõrn, kuid küllalt nõudlik mulla õhustatuse suhtes.
Eestis kasvatatud seeme!
Sobivad: Hästi kasvab harilik aruhein soodsa niiskusrežiimiga huumusrikastel muldadel. Samuti kasvab hästi keskmise sügavusega rähk-, saviliiv-, liivsavi- ja savimuldadel ning turvasmuldadel.
Pigem ei sobi: Kuivadel, samuti ajutiselt ja alaliselt liigniisketel muldadel annab ta vaid rahuldava saagi.
Külvisenorm: Segukülvis 12 kg/ha Puhaskülvis 25-30 kg/ha, varakevadest juuli lõpuni.