X

Üldinfo

Tellimisinfo: +372 5309 7013

Õiguslik alus

Poolte õigusi ja kohustusi reguleerivad Võlaõigusseadus, Tarbijakaitseseadus ja antud e-poe reeglid.

Tellimine

Leidke sobivad kaubad vastavatest menüüdest (nt Lilleseemned, Isetegemine). Konkreetse toote otsimiseks saate kasutada ka luubiga tähistatud otsinguriba. Kui Teie poolt valitud toote juures on märge – Toode on saadaval poes- ja ostukorvi märk puudub, tähendab, et see kaup on müügil meie Maarahva Poodides (andmed leiate -Kauplused- alt). Kui Teie poolt valitud toote juures on märge – Saadaval!- , siis saate toote lisada ostukorvi (vajaliku koguse muutmiseks saate kasutada “+” ja “-” märke). Ostukorvi lisatud toodete summat saate jälgida lehe paremas ülaservas. Vajutades – Vaata ostukorvi- saate kogu ostukorvi sisu üle vaadata ja vajadusel koguseid muuta või toote ees olevast ristikesest kogu rea kustutada.Tellimuse kinnitamiseks liikuge -Kassasse- ja täitke vajalikud väljad. Valitud väljadele lisandub postikulu vastavalt Teie
valitud tarneviisile. Alates 25 eurosest ostust on paki saatmine Teile postikuluta. Viimaseks vajutage – Esita tellimus- ja näete tellimuse kinnitust ekraanil, samasugune kinnitus tuleb ka Teie e-mailile.
Järgmine teavitus – Teie tellimus on täidetud – tuleb Teie e-mailile siis, kui pakk on komplekteeritud ja alustab teekonda (pärast raha laekumist meie arvele). Pakiautomaadi kood saadetakse Teie e-mailile juba transporditeenuse pakkuja poolt.

De Visu OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, De Visu OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.”

Tarne tähtaeg

Ostetud kaubad tarnitakse tellijale hiljemalt maksmisele järgneva 3 tööpäeva jooksul. Kui meieni pole tasumine jõudnud 2 tööpäeva jooksul, siis tellimus tühistatakse.

Müügiterritoorium

E-pood pakub teenust Eesti Vabariigi territooriumil ja arveldusvaluuta on EUR (euro €).
Erikokkuleppel võib e-pood müüa kaupa ka väljapoole Eesti Vabariiki (sellisel juhul selgub kauba transpordi maksumus pooltevaheliste läbirääkimiste käigus).

Konfidentsiaalsus

Kõik e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Vastutus

E-pood ei vastuta lepingu osalise või täieliku mittetäitmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud. E-pood ei vastuta Tellija põhjustatud otseste või kaudsete kahjude eest ning Tellijale e-poe poolt makstava kompensatsiooni suurus ei saa mingil juhul ületada kauba eest makstud summat.

Vaidluste lahendamine

Kõik poolte vahel tekkivad erimeelsused lahendatakse vastavalt esitatud kaebustele. Juhul kui ei saavutata mõlemaid pooli rahuldatavat kokkulepet,
vaadatakse need läbi kostja elukohajärgses kohtus.
Vaidlusaluste küsimuste lahendamiseks kohustuvad pooled vahetamateateid ja teatisi kirjalikus vormis.

Garantii

Maarahvapood.ee vastutab taimse paljundusmaterjali vastavuse eest Eestis ametlikult kehtivatele standarditele. Kui saadetud seemned või istutusmaterjal ei vasta tellija ettekujutusele või mingil põhjusel on vigastatud või rikutud, on tal õigus kaup müüjale tagasi saata 14 päeva jooksul arvates paki saamisele järgnevast päevast. Pretensioonid koguse ja kvaliteedi osas palume esitada sama tähtaja jooksul. Sordilisusega seotud pretensioonid palume esitada taime õitsemise ajal. Õigustatud raha tagastused tehakse tellija pangaarvele 14 päeva jooksul arvates tagastamis- või pretensiooni esitamise päevast, kui tellijaga ei lepita
kokku teisiti. Postikulu ei tagastata. Garantii kehtib koos ostuarvega.Garantii ei kehti juhul, kui taimede kasvuhäired on tingitud valedest agrotehnilistest võtetest või ümbritseva keskkonna mõjutustest. Sordiseeme.ee ei vastuta taimse paljundusmaterjali kasvatamisel ilmastikust tulenevate ja tellija poolt kasutatavate agrotehniliste võtetega kaasnevate riskide eest. Ümbritsevast keskkonnast põhjustatud tingimused võivad igal ajahetkel mõjutada seemnete idanemist või taimede kasvu ettearvamatus suunas. Pretensioone saab esitada ainult ilmsete kaasnenud hälvete või defektide kohta. Kui taim on valesti istutatud, seeme valesti külvatud või teda on puudulikult hooldatud, ei vastuta müüja puuduste eest. Puudusena ei ole käsitletav taime kiratsemine tema hilisemas kasvukohas, kui taimel on sordiomased tunnused normaalselt arenenud. E-poes olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad kehtivat käibemaksu. Sordiseeme.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu.

Tarbijakaitseseaduse põhjal on Sul tarbijana õigus:

Nende õiguste tagamiseks on vastu võetud mitmeid õigusakte. Näiteks peab kõigil kaupadel olema eestikeelne märgistus ja tehniliselt keerukatel kaupadel eestikeelne kasutusjuhend.

Kui oled kasutanud kaupa või teenust mittesihipäraselt, kuna kaupleja või teenusepakkuja pole Sulle andnud kauba või teenuse kohta tõest või üldse mingisugust teavet, peab müüja Sulle tekkinud kahju hüvitama.
Kui kaubal ilmneb vaatamata selle õigele kasutamisele ja hooldusele puudus või ostetud teenusega on probleeme, siis pöördu lahenduse leidmiseks viivitamatult kaupleja või teenusepakkuja poole.
Et probleeme oleks lihtsam lahendada, hoia alles kauba või teenuse ostudokumendid (ostutšekk, leping jne), mis tõendavad, et oled ostu teinud just sellest poest või teenindusettevõttest.

Ära unusta, et lisaks õigustele on sul tarbijana ka kohustused.

Tutvu enne toote kasutama hakkamist sellega. Loe alati korralikult läbi kauba kasutusjuhend ja pane tähele hooldustingmärke, et saaksid kaupa sihipäraselt kasutada ega rikuks seda oskamatusest. Kui oled ise hooletu ega järgi juhiseid ja toode seetõttu rikneb või puruneb, siis ei vastuta müüja ja tootja juhtunu eest ning Sul ei ole õigust näiteks defektide
tasuta kõrvaldamisele.

Pea meeles!

Müüja vastutab kaupade ja teenuste eest, mida ta müüb.
Tarbijana on Sul kohustus toodet õigesti kasutada ja hooldada.
Kaup või teenus peab olema ohutu ja eeldatavate tarbimisomadustega.
Müüja peab andma Sulle kauba või teenuse kohta tõest teavet.

 

Üldinfo

Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutab Maarahvapood.ee veebileht küpsiseid ehk cookie’sid.

Küpsistest keeldumine

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Tellija muutma oma veebilehitseja seadeid.

Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel aki.ee/et/kupsised.

Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.

Mis küpsis ehk cookie

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad Kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised.

Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavatest toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.

Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik, ostukorvi sisu jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.

Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.

Meie andmed:

De Visu OÜ
Raplamaa
Alu alevik, Vahe 10
E-post- devisu@devisu.ee

Meeldivat koostööd!

 

 

0
Ostukorv
Helista